Tầng 1
Tầng 1 là sảnh đón và các gian Shophouse thương mại.